eBoligSkødet er ansvarsforsikret hos HDI Global SE

Mejsevænget 15, 4623 Ll. Skensved

Mail: info@eboligskoedet.dk

Mobil: 42 91 30 19

CVR NR.: 40928251
©2019 by eBoligSkødet ApS

 

TINGLYSNING

Pakke 3 

Diverse tinglysningsmæssige opgaver

Tinglysning sker i tingbogen for at underrette 3. mand om, at der er sket ændring af et forhold, hvilket kan være ejerskifte af en ejendom, pant i en ejendom, sikringsakt over for 3. mand af et krav med mere. 

Nedenfor er anført forskellige tinglysningsopgaver, idet du er velkommen til at kontakt mig for en uforpligtende drøftelse af opgaven. 

Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften er forskellig på forskellige dokumenter, da der på nogle dokumenter kun skal betales en grundafgift på 1.660 kr.

På nye pantebrev og på forhøjelser/udvidelse af eksisterende pantebreve i fast ejendom (Tingbogen) og andelsboliger (Andelsboligbogen) skal der udover grundafgiften på 1.640 kr. (denne er ændret pr. 1. juli 2019 til 1.640 kr.) også betales en variabel afgift på 1,45 % af afgiftsgrundlaget (oprundet til nærmeste 100) efter TAL § 5a.

Eksempel

Der skal oprettes et nyt pantebrev i ejendommen på 1.000.000 kr. Grundafgift 1,45% af 1.000.000 kr. (oprundet til nærmeste 100) + 1.640 kr.

Der skal således betales 16.140 kr. i tinglysningsomkostninger til staten.

Vil du vide mere om vores ydelser? Kontakt os i dag!

eBoligSkødet tinglyser skifteretsattester

Indeholder alle andre tinglysningsmæssige opgaver. Nedennævnte priser er angivet inkl. moms. Hertil skal lægges tinglysningsomkostninger til staten. 

  • Tinglysning af en skifteretsattest 2.000 kr. 

  • Oprettelse af et pantebrev/ejerpantebrev 2.000 kr.

  • Tinglysning af en navneændring 1.500 kr.

  • Tinglysning af debitorskifte - sikkerhed til ejerforeningen 2.000 kr.

  • Tinglysning af auktionsskøde (indhentelse af samtykkeerklæringer, korrespondance vedrørende betaling af budsummen og størstebeløbet samt i øvrigt alle ekspeditioner i forbindelse med tvangsauktionen samt tinglysning af auktionsskøde eller transportskøde) 6.000 kr.

  • Tinglysningsfuldmagt 375 kr.

  • Tinglysning af servitutter 3.000 kr.

  • Aflysning af servitutter 1.500 kr.

  • Erhvervshandler kontakt mig for en pris

  • Øvrige tinglysningsopgaver - kontakt mig for en specifik pris