eBoligSkødet er ansvarsforsikret hos HDI Global SE

Mejsevænget 15, 4623 Ll. Skensved

Mail: info@eboligskoedet.dk

Mobil: 42 91 30 19

CVR NR.: 40928251
©2019 by eBoligSkødet ApS

SKØDEPAKKE

Pakke 2 - private handler

Gennemgang af alle ejendommens papirer, køberrådgivning og godkendelse af handlens dokumenter over for sælgers ejendomsmægler, udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse.

Købsaftalen gennemgåes, idet du altid skal sørge for at få sat et rådgiver- og bankforbehold ind i købsaftalen, inden købsaftalen underskrives, da det er lettere at få korrigeret købsaftalen på uklare punkter, forinden den bliver underskrevet af begge parter. Jeg kan godt være dig behjælpelig med at få købsaftalens forbehold med mere indsat i købsaftalen forinden den underskrives hos sælgers ejendomsmægler.   

Tag gerne kontakt til os inden du skriver under på købsaftalen for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. 

Handelens dokumenter gennemgås for at se, om der er forhold, som du særligt skal være opmærksom på blandt andet vedrørende eventuel notering af forurening på ejendommen, ulovlige bygningsindretninger, en eventuel gammel olietank på ejendommen, tilstandsrapporten, energimærket med mere. 

Købers fortrydelsesret i almindelige private handler og vedrørende køb af en projektlejlighed på 6 hverdage drøftes ligeledes med køber, idet køber skal være opmærksom på - i de private handler -, at køber skal betale 1% af købesummen til sælger, såfremt denne fortryder købet inden fristen på de 6 hverdage udløber. Fristen regnes fra datoen, hvor sælger har underskrevet købsaftalen, såfremt køber er den, der underskriver først.

I projektlejlighedskøb skal køber ikke betale 1% til sælger af købesummen, da sælger handler som led i sin forretning.  

Når handelen er godkendt over for sælgers ejendomsmægler, sørger vi for at få din adkomst til ejendommen tinglyst i form af et skøde.

Når skødet er tinglyst uden retsanmærkninger og refusionsopgørelsen er godkendt mellem parterne, frigives købesummen over for sælger.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af din ejendomshandel.

Private handler

Tinglysningsafgift på køb af ejendom i fri handel 

Der betales en variabel afgift på 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + en grundafgift på 1.660 kr. 

Eksempel

Købesummen på ejendommen er 3.000.000 kr.

Grundafgift 0,6% af 3.000.000 kr. (oprundet til nærmeste 100) + 1.660 kr.

Der skal således betales 19.660 kr. i tinglysningsomkostninger til staten.

Priser

Pris: 7.000 kr. inkl. moms. Til alle priserne skal der lægges tinglysningsomkostninger til staten.

Såfremt der ønskes et personligt møde af 1 times varighed - inkl. kørsel på Sjælland - hos køber eller et telefonmøde - til gennemgang af ovennævnte, er prisen i alt 9.500 kr. inkl. moms. 

 

Projektsalg 8.000 kr. inkl. moms.