eBoligSkødet er ansvarsforsikret hos HDI Global SE

Mejsevænget 15, 4623 Ll. Skensved

Mail: info@eboligskoedet.dk

Mobil: 42 91 30 19

CVR NR.: 40928251
©2019 by eBoligSkødet ApS

SKØDE

Pakke 1 - private handler

Denne pakke vælges i familiehandler, skilsmissehandler og andre handler, hvor parterne selv kan godkende handelen og betingelserne, og kun skal have digitalt tinglyst et ejerskifte af ejendommen, idet der kun skal 

udarbejdes et digitalt skøde og en refusionsopgørelse.

eBoligSkødet sørger for at få tinglyst dit skøde i forbindelse med f.eks. dit boligkøb, skilsmisse/separation, hvor den ene bliver boende i boligen, og ved familieoverdragelse af en bolig til et familiemedlem.

Skilsmisse/separation - skøde

Overdragelse af en ejendom til ægtefælle i forbindelse med skilsmisse/separation, så det kun er den ene part, der efter skilsmissen skal eje boligen.

Der skal alene betales en grundafgift på 1.660 kr. for at berigtige ejerskiftet.

Familieoverdragelse

Ved overdragelse af en ejendom i forbindelse med en familieoverdragelse fra f.eks. forældre til deres barn kan ejendommen overdrages til 15% under den seneste offentlige vurdering.

 

Dette udløser ikke gavebeskatning, men det forudsætter, at forældrene har boet i ejendommen og, at ejendommen ikke er benyttet som en udlejningsejendom.

Der skal betales tinglysningsafgift som ved en almindelig fri handel. For at benytte de 15% under den seneste offentlige ejendomsvurdering må der ikke være lavet større ændringer/ombygninger på ejendommen, som kan have betydning for SKATs vurdering af ejendommen.

 

Såfremt der er sket ændringer/ombygninger på ejendommen, der kan have betydning for ejendomsvurderingen, kan man ved henvendelse til SKAT få et tilsagn om, om ejendomsværdien skal korrigeres.

Tinglysningsafgift

Se nærmere vedrørende beregning og størrelsen af tinglysningsafgiften under fanen "skødepakke".

Denne pakke vælges således, såfremt du ikke har behov for køberrådgivning.

 

Såfremt du har behov for køberrådgivning klik da på fanen "skødepakke" for at vælge denne pakke.

Pris for berigtigelse af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse

Kun tinglysning af skøde 2.195 kr. inkl. moms og plus tinglysningsomkostninger til staten.

 

Berigtigelse af handelen med tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse, frigivelse af købesummen i alt 3.395 kr. inkl. moms og plus tinglysningsomkostninger til staten.