eBoligSkødet er ansvarsforsikret hos HDI Global SE

Mejsevænget 15, 4623 Ll. Skensved

Mail: info@eboligskoedet.dk

Mobil: 42 91 30 19

CVR NR.: 40928251
©2019 by eBoligSkødet ApS

DØDSBOER

Pakke 4

Vi udfører alle opgaver i forbindelse med et dødsbo.

Det kan være lige fra tinglysning af en skifteretsattest til behandling af et dødsbo, kontakt til retten, udarbejdelse af en åbningsstatus, udarbejdelse af en boopgørelse, overdragelse af en bolig fra afdøde til en ægtefælle, et barn eller 3. mand. 

I en dødsbo er der mange frister, som man skal være opmærksom på, hvorfor det har stor betydning, at man ikke overser en frist.

Kontakt mig for en drøftelse af ovennævnte, så vi sammen kan finde ud af, om der er opgaver, som du selv kan ordne i forbindelse med dødsboet.

Notartestamente

Udarbejdelse af et notartestamente laver vi også. Det koster 300 kr. i afgift til Skifteretten for notering af et notartestamente. Notartestamentet underskrives hos notaren i den Skifteret, hvor man bor. Normalt skal man bestille en tid hos notaren for underskrivelse af testamentet, så man ikke går forgæves. Kontakt os for en nærmere drøftelse af dine/jeres behov for udarbejdelse af et testamente, og om der skal være særeje for længstlevende. Der findes 3 former for særeje: kombinationssæreje, fuldstændigt særeje eller fuldstændigt særeje med succession. Kontakt os for en nærmere uddybning af ovennævnte. 

Man skal medbringe billedlegitimation med cpr. nr. til notaren. Der skal medbringes et originalt testamente og en kopi i A4 format. Notaren beholder kopien i notarialarkivet, og du får det originale testamente med hjem. Den kopi, som notaren opbevarer, vil blive fundet frem i forbindelse med dødsfald.

 

Udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse og behandling af boet med kontakt til Skifteretten og øvrige parter

i boet, afhændelse af bolig, opsigelse af diverse abonnementer, indrykning af proklama i Statstidendet, betaling

af krav i boet efter proklamafristens udløb, gennemgang af boets forhold samt i øvrigt alle de opgaver, der

måtte forekomme i boet.

 

Priser afhænger af, hvor meget eBoligSkødet skal ordne i boet, og hvor meget du selv kan ordne.

 

Kontakt os for en drøftelse heraf.

Vil du vide mere om vores ydelser? Kontakt os i dag!