eBoligSkødet er ansvarsforsikret hos HDI Global SE

Mejsevænget 15, 4623 Ll. Skensved

Mail: info@eboligskoedet.dk

Mobil: 42 91 30 19

CVR NR.: 40928251
©2019 by eBoligSkødet ApS

SAGSBEHANDLINGEN

Vil du vide mere om vores ydelser? Kontakt os i dag.

Sagen modtages

Sagsbehandlingen påbegyndes ved modtagelsen af ejendomshandlen/ sagen, idet du løbende vil blive orienteret om sagens status. Ejendommens papirer gennemgås og drøftes med dig. Da køber altid i almindelige private ejendomshandler og ved køb af en projektlejlighed har 6 dages fortrydelsesret, drøftes reglerne vedrørende fortrydelsesretten også med køber.

 

eBoligSkødet godkender handelen 

over for sælgers ejendomsmægler. Oftest er det købers rådgiver, der tinglyser skødet og udarbejder refusionsopgørelsen. Du er altid velkommen til at skrive til eBoligSkødet, hvis der er forhold, der skal uddybes eller forklares mere i detaljer.

Kontakt mig

Da det er en stor beslutning at købe fast ejendom, overlad da berigtigelsen af din ejendomshandel til eBoligSkødet, så du kan tage det roligt og ikke bekymre dig om det praktiske i forbindelse med købet og tinglysningen af skødet på dit nye hus/ejerlejlighed/sommerhus.

Ring og få en uforpligtende drøft-else eller skriv til eBoligSkødet for en nærmere drøftelse af dit huskøb/ lejlighedskøb/sommerhuskøb.

Ansvarsforsikring

eBoligSkødet er ansvarsforsikret igennem HDI Global SE, idet jeg ligeledes er registreret ejendomsmægler.